Titlu proiect:
Dezvoltarea produselor de tehnică dentară prin dotarea laboratorului ”Zoki Dent” SRL din Timișoara

Beneficiar: ZOKI DENT SRL
Scopul proiectului: îmbunătățirea calitativă și diversificarea tipurilor de lucrări de tehnică dentară prin achiziționarea și introducerea de noi tehnologii și dotări.

Obiective specifice:
1. Achiziționarea și funcționalizarea unui sistem de frezare CAD/CAM pentru aplicații în tehnică dentară în vederea diversificării ofertei laboratorului.
2. Dotarea laboratorului cu mobilier specific pentru asigurarea condițiilor optime de lucru, atât din perspectivă calitativă cât și cantitativă.
3. Crearea a 3 locuri noi de muncă, pe perioadă nedeterminată și cu durată normală de lucru.

Rezultate proiect:
1: Un sistem de frezare CAD/CAM pentru aplicații în tehnică dentară achiziționat
2: Mobilier specific activităților de tehnică dentară achiziționat
3: persoane angajate în cadrul laboratorului de tehnică dentară

Data de începere a proiectului: 29.11.2017
Perioada de implementare: 29.11.2017 – 31.08.2018
Valoarea totala a proiectului: 1.001.885,40 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEBR: 760.055,31 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 134.127,41 lei